Övning i att älska och acceptera sig själv

1. Hur kan du veta om du handlar och tänker på ett sätt som är kärleksfullt mot dig själv?

2. Hur skulle morgondagen se ut om du allting du gjorde uttryckte kärlek till dig själv?

3.Om du var kärleksfull mot dig själv, hur skulle ditt liv se ut inom följande områden: Din fysiska kropp, dina närmaste relationer, ditt arbete eller karriär?

4. Om du var kärleksfull mot dig själv, vad skulle du göra under morgondagen beträffande dina relationer, ditt arbete och din fysiska kropp? Skriv ner tre åtgärder, som du skulle vidta inom varje område.

Annonser

Att älska och acceptera sig själv

”Att älska dig själv betyder att acceptera dig själv sådan du är just nu” (ur Sanaya Romans bok Leva med Glädje)

Från denna regel finns inga undantag. Det är din plikt gentemot dig själv att uppskatta, värdesätta, acceptera och stödja den du är just i detta ögonblick. Då lever du här och nu.

Det är lätt att titta tillbaka på det förflutna och ångra hur du hanterade vissa situationer och att fantisera om hur allt hade sett ut om du agerat annorlunda. Eller att se in i framtiden och tänka att då kommer allt bli mycket bättre och därmed konstatera att den du är just nu är otillräcklig. Nedvärdera inte dig själv. Älska den du är nu utan förbehåll.

Ett sätt att älska ditt inre jag mer är att sluta jämföra dig med andra. Även om du är en del av helheten är du också en individ med din egen väg. En ständig utmaning är att ifrågasätta det du möter på din väg och fråga: ”Är detta något för mig, mår jag bra av detta?”  Det kan kännas frestande att låta någon annan person eller bok bestämma om vad som är bra för dig men därmed undervärderar du din egen förmåga att fatta beslut.

”Att älska ditt inre inre jag betyder att släppa skuldkänslor” (ur Sanaya Romans bok Leva med Glädje)

Att älska sig själv innebär att göra dig fri från alla kontakter som kommer från solar plexus ”maktcenter”. Det är ifrån ”maktcentret” som människor försöker övertala, övertyga, kontrollera och manipulera varandra. För att frigöra dig måste du släppa skuldkänslor som du har gentemot andra och sluta spela spelet. Att inte själv försöka övertala, övertyga, kontrollera och manipulera andra. Det är lätt att trilla dit om du upplever att du saknar kontroll över ditt liv eftersom du då försöker kontrollera det som är runt dig, personer och situationer.

”Din inställning till verkligheten skapar din upplevelse av den” (ur Sanaya Romans bok Leva med Glädje)

Detta betyder att du får det du förväntar dig och tror att du kommer att få. Om du tycker att världen är kall, okänslig och upplever människor som ett hot som du skyddar dig mot så är det det som du kommer möta och den övertygelsen kommer att stå mellan dig och kärleken till dig själv. Din inställning återspeglas i verkligheten.

Förlåtelsen spelar en viktig roll i att älska sig själv. Om du går runt och är arg på någon så påverkas den personen men inte alls så mycket som du själv gör. Ilskan bubblar upp gång på gång och gör dig nedstämd. Allt som du känner inom dig mot någon annan eller mot dig själv finns i den energi och fungerar som en magnet så att mer av samma känsla attraheras till dig. För att bryta dessa mönster behöver du förlåta, både dig själv och andra.

”Endast de som uppskattar sig själva för vilka de är kan uttrycka ödmjukhet” (ur Sanaya Romans bok Leva med Glädje)

Du har säkert träffat en eller flera personer som uppträder väldigt självsäkert och lite kyligt. Kanske har du t o m tänkt – Den personen verkar ha ett väldigt gott självförtroende och kanske t o m självkänsla? Kanske har du också sett upp till personen som någon slags förebild. Faktum är att de som uppträder så är de som saknar självkänsla mest. En person som älskar sig själv uppträder kärleksfullt, generöst och vänligt och uttrycker sin självkänsla genom ödmjukhet, förlåtelse och vidsynthet. Det spelar ingen roll hur kloka en del människor du möter verkar, om de nedvärderar andra kan du vara säker på att de inte älskar sig själva.

”En av de största gåvorna du kan ge andra är att ta emot deras kärlek till dig”

Hur bra en relation kan bli beror på hur var och en kan ta emot den andres kärlek. Det spelar ingen roll hur mycket du än ger om den andre inte kan ta emot eller tvärtom. Det blir obalans och resultatet blir att ni upplever mindre och mindre kärlek från varandra. Man brukar ju säga att en bra relation innebär att man ger och tar (emot).  I en relation med en annan människa ger du även dig själv kärlek från ditt hjärta genom att vara godhjärtad och ge ovillkorlig kärlek.

”Sist men inte minst, ta inte dig själv så allvarligt” (ur Sanaya Romans bok Leva med Glädje)

Något av det viktigaste för att må bra men också det vi oftast glömmer av. Vi skapar en illusion om att allt vi gör är så otroligt viktigt. Trots det känner många sig obehövda, oviktiga och värdelösa. Om man vänder på det istället. Skratta och lek mer. Det är ingen katastrof om något skulle gå fel. Du är behövd, viktig och värdefull av helt andra anledningar. För att du är du. Humorn är otroligt viktig. Att man kan skratta och le åt sig själv och andra, på ett kärleksfullt sätt och med självdistans, och se sina problem i perspektiv är tecken på utveckling.


Apropå skuggsidor…

och vad som ligger bakom.

Hjalmar Söderberg har skrivit i ”Doktor Glas”

”Man vill bli älskad
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad
i brist därpå avskydd och föraktad

Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill ha kontakt till vad pris som helst.”


Det gör ont när knoppar brister – Det krävs mod att växa

Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan  
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer och det som stänger.

Ja nog är det svårt när droppar faller.
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider  -
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darra  -
svårt att vilja stanna och vilja falla.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden  -
känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.
Karin Boye

Dealing with the feeling is the healing!


Delpersonligheter del 2

Varje röst inom dig, som drar i en viss riktning, skapar en motsats. Det betyder  att om du har en del, dom är mycket konservativ, inte tycker om förändringar och som vill att ditt liv ska förbli detsamma då finns det en motsatt del, som tycker om att göra saker spontant, att vara fri och göra förändringar. Du kanske upplever att dessa två delar konstant agerar mot varandra.

Du har många delar inom dig, en som säger en sak och alltid en som säger motsatsen. Ditt högre jag kan komma till tals då dessa två sidor upphör att vara motsatta. Genom att låta de två delarna föra en dialog kan du åstadkomma detta. Om du befinner dig i en situation där du inte kan bestämma dig för hur du ska göra och kanske hör en del av dig säga: ”Det här är svaret, gör på det här viset” och en annan del säga: ” Nej, det skall göras på det här sättet”, kan du se på det som om de två delarna är i konflikt med varandra. Tänk dig en av dem i varje hand och skapa en dialog mellan dem. Låt var och en av dem tala om det goda, som den försöker göra för dig. Låt varje sida tala till den andra och se om det finns en kompromiss, som skulle fungera för båda. Visa dem mentalt det du försöker uppnå med ditt liv och be dem hjälpa dig med dina viktiga mål.

” Varje enskild del av dig har en gåva 
till dig och finns där som din vän”

Det finns ingen röst inom dig, som inte har för avsikt att hjälpa dig. Det kan bara vara så att den inte har en exakt bild av det du vill eller att rösten skapades för många år sedan och arbetar efter ett gammalt program. Den delen av dig som upplever rädsla, försöker kanske skydda dig på det bästa sättet, som den känner till. Din resa genom livet är ämnad att sammansmälta alla dessa delar med din högre vision och ditt högre mål.

Lär dig att älska alla enskilda delar av dig själv och du påbörjar processen med att förena dem med ditt högre jag.


Delpersonligheter del 1

I personlig utveckling så pratar man mycket om delpersonligheter. Här kommer en beskrivning om vad det egentligen är (enlig mig) och hur man kan jobba med dom. Beskrivningen är tagen ur Leva med glädje av Sanaya Roman som för övrigt var en av de första böckerna jag läste i början av min ”resa” och som gav mig många insikter. Jag kan starkt rekommendera hennes böcker som handlar om personlig och andlig utveckling.

Delpersonligheter
De olika rollerna och identiteterna som vi alla har kan kallas ”delpersonligheter”. Dessa roller finns inuti alla. Det finns kanske någon del  av dig, som är impulsiv och handlar utan att tänka och någon annan som är försiktig och eftertänksam. En del av dig tycker kanske  inte om att människor är arga på dig eller också vill den känna sig oumbärlig. En annan del av dig är kanske rädd eller bygger upp rädsla för framtiden. Det finns kanske också en otrygg del, som kommer ihåg smärtsamma situationer och som påkallar din uppmärksamhet hela tiden. Under resan genom livet kommer alla dessa delar att bringas till en högre nivå av medvetande och förståelse.

Att lära dig att inte identifiera dig med dina delpersonligheter befriar ditt verkliga jag och hjälper dig att ta fram dem i ljuset. Resan till ditt högre jag innebär att integrera alla jagen eller delpersonligheterna med själen. Rösten, som säger att du inte kan något, är inte ditt högre jags röst. Det är helt enkelt en del av dig, som behöver bejakas, älskas och visas innehållet av din högre vision.

Dessa delpersonligheter, som finns inom dig, kan helas och sammansmältas med ditt högre mål. De kan ha tillkommit i kristider eller de kanske  baserar sina verklighetsuppfattningar och instruktionsprogram på bilder, som du fått av dina föräldrar och vänner. Om du t ex känner att du hela tiden attraherar fel relationer i ditt liv, finns det kanske ett jag, som styr relationer till dig baserat på en gammal bild. Kanske dina föräldrar avvisade dig på något sätt så att en delpersonlighet skapade en bild av att en komponent av kärlek är att bli försmådd. Detta jaget kanske är mycket bra på att skaffa dig vänner så att du måste erkänna att det försöker göra något positivt för dig även om dina vänner vid vissa tillfällen avvisar dig. Nedvärdera inte dig själv om du har ett beteende, som du upprepar gång på gång, för genom att uppmärksamma och släppa detta mönster kan du utvecklas.